Thursday, October 13, 2016

2016-10-13 פרשת זדורוב - התכתבות עו"ד גליל שפיגל עם יוסי קונספירציה


פרשת רומן זדורוב - חושפים את הונאות השופטים ועורכי הדין


מאהל המחאה ת"א, 14 לאוקטובר - להלן תכתובת עם עו"ד גליל שפיגל, שהייתה סניגוריתו של רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת ושהגישה את כתב "הודעת ערעור" בבית המשפט העליון.
לדעתי, יש די בפוסטים מיום 13 ו- 14 לאוקטובר, 2016 בבלוג זה, ועוד מספר כתבים שבידי בכדי להצדיק משפט חוזר לרומן זדורוב, אם לא שחרורו לאלתר ממאסר שווא, ולהעמדתם לדין של שופטי בית המשפט המחוזי נצרת יחד עם שופטי בית המשפט העליון על הפרת אמונים ("בגידה" על פי דוד רוזן).
אין די מקום בבתי הכלא להחזיק את כל השופטים ועורכי הדין שצריכים לשבת שם...
קישורים
 2016-10-13 פרשת זדורוב - התכתבות עו"ד גליל שפיגל עם יוסי קונספירציה
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/10/2016-10-13_13.html
2016-10-14 פרשת זדורוב - עוד התכתבות של עו"ד גליל שפיגל עם יוסי קונספירציה
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/10/2016-10-14.html
2016-10-14 פרשת זדורוב - התכתבות נוספת של עו"ד גליל שפיגל עם יוסי קונספירציה
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/10/2016-10-14_14.html

פרשת זדורוב - התכתבות עו"ד גליל שפיגל עם יוסי קונספירציה
להלן העתק תכתובת עם עו"ד גליל שפיגל. מקורה של התכתובת בהצעה של אחד הפעילים המרכזיים בפרשת זדורוב.  הוא סבור שאני שוגה בתיאוריות קונספירציה (בתמימות דעים נדירה עם פרקליטות מחוז צפון, שהזהירה את השופט אברהם אברהם לגבי באותן מילים עצמן) לגבי שתי נקודות:
א. סמכותו, או חוסר סמכותו של חיים גלפז כשופט במשפט זדורוב (הנהלת בתי המשפט ביקשה הארכה לתשובה על פי חוק חופש המידע בעניין).
ב. אי הימצאות פסקי דין עשויים כדין משנת 2010.
כיוון שפעיל זה מחזיק את עו"ד גליל שפיגל לסמל של עורכת דין ישרה ולוחמנית, הוא הציע שוב ושוב שאשמע את הסבריה על שתי נקודות אלה. אז בסוף שלחתי לה את השאלות הנ"ל.
הציבור אפילו לא מתקרב להבנת מה שמתרחש בבתי המשפט.  ולפעמים נראה לי שגם הפרופסורים למשפטים, שאינם מופיעים בבתי המשפט, אינם מבינים דבר.
יוסי קונספירציה
_____
א. על מינויו, או אי מנויו של חיים גלפז כשופט במשפט זדורוב
---------- Forwarded message ----------
From: JZ <123456xyz
Date: 2016-10-10 17:32 GMT+03:00
Subject: Re: Re: ח הציע שאשאל אותך לגבי מעמדו של חיים גלפז כשופט בשנת 2010...
To: גליל שפיגל <galil1960>
אולי יש לך בסיס בכתובים להראות על סמך מה את אומרת  "מונה לתיק במיל"? ומה הבסיס בחוק ל"מינוי במיל"? אני לא עורך דין, ולא מכיר את הדברים האלה.

2016-10-10 12:38 GMT+03:00 גליל שפיגל <galil1960>:
גלפז היה בפנסיה מונה לתיק במיל

ב אוק׳ 10, 2016 8:44, JZ כתב:
עו"ד שפיגל הנכבדה,
השאלה לגבי מעמדו וסמכותו של השופט חיים גלפז עלתה כמובן לאור העובדות:
* אין חתימתו של גלפז מופיעה על פסקי הדין משנת 2010,
* הכרעת הדין וגזר הדין משנת 2010 אינם רשומים ברשימת "פסקי דין"
* הכרעת הדין משנת 2010 גם אינה מופיעה ברשימת "החלטות בתיק".
וברקע, ישנה כמובן החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך, בה מתועדת בקפדנות השיטה של "פברוק" כתבי בית דין בנט-המשפט על ידי יצירת "טיוטות" שאינן נחשבות על ידי השופטים כתבי בית דין תקפים כלל, אך מתפרסמים ככאלה לציבור.
לכן לשאלת מעמדו של חיים גלפז חשיבות גדולה לעניין טיבם ותקפותם של פסקי הדין משנת 2010.
אודה על כל תגובה או הערה שלך בנושא.
בברכת חתימה טובה,
יוסי קונספירציה

2016-10-09 21:01 GMT+03:00 JZ <123456xyz>:
עו"ד שפיגל הנכבדה,
כלל הכתבים בתיק זדורוב מנצרת מעלים את השאלה: האם חיים גלפז החזיק בכלל כמינוי שיפוטי כלשהו בשנת 2010.
בד"כ, זוהי שאלה פשוטה: כל שעל הנהלת בתי המשפט לעשות הוא לשלוח לי מראה מקום ברשומות.
לא כך הדבר במקרה זה: הם מתקשים לענות...
אז מה דעתך?
ב. על אי הימצאות פסקי דין עשויים כדין משנת 2010
--------- Forwarded message ----------
From: JZ <123456xyz>
Date: 2016-10-10 17:30 GMT+03:00
Subject: Re: Re: ח הציע שאשאל אותך לגבי מעמדו של חיים גלפז כשופט בשנת 2010...
To: גליל שפיגל <galil1960>
עו"ד שפיגל הנכבדה,
רוב תודות על תשובתך.
אבל אם היה בידיך כתב "הכרעת דין" חתום, מדוע לא הגשת כדין כתב חתום ומאושר "העתק מתאים למקור" עם "הודעת הערעור"?
מדוע במקום זאת הגשת כתב בלתי חתום כלל?
וכששאלתי אותך היכן ואיפה אפשר למצוא את כתבי פסק הדין האותנטיים, אמרת ש"נתת אותם לפעילים" - אבל אני לא מצליח למצוא את "הפעילים" האלה...
וכיוון שאני מפרסם גם בתחום הספרות העברית, נראה לי שעו"ד אביגדור פלדמן כתב שלא היה לך כתב "הכרעת דין" חתום מעולם...  לפי מה שהבנתי, שפיגל ביידיש זה "כפרי", והוא התכוון למשרד שלכם כשכתב על "עורך הדין הכפרי"....
יוסי קונספירציה

פרשת זדורוב: גופות וסירחון וריח חזק של פורמלין


2016-10-10 12:36 GMT+03:00 גליל שפיגל <galil1960>:
חיים גלפז כמו שאר השופטים חתומים על ההכרעה מיום ההכרעה -באשר למה שאינו מופיע במערכת הנט ,זה לא רלוונטי בהתייחס שההכרעות המקוריות שהיו בידינו היו חתומות
---------- Forwarded message ----------
From: JZ <123456xyz>
Date: 2016-10-10 10:14 GMT+03:00
Subject: ח הציע שאשאל אותך לגבי פסקי הדין משנת 2010
To: Dr , galil1960

עו"ד שפיגל הנכבדה,
אולי נעשה את הסיפור פשוט יותר.

מה ההסבר שלך לשני הכתבים המשובשים הבאים, וההבדל ביניהם?

א. תיבת החתימה בכתב "הכרעת דין" כביכול, שהוגשה על ידי עו"ד שפיגל עם "הודעת הערעור" בבית המשפט העליון (נמצא בעיון בתיק הנייר - כתבי מקור - בבית המשפט העליון), במקום כתב חתום ומאושר "העתק מתאים למקור".

ב. תיבת החתימה בכתב "הכרעת דין" כביכול,שנמצא בעת עיון במערכת נט-המשפט במזכירות בית המשפט המחוזי נצרת בשנת 2016, אך אינו מופיע במערכת נט-המשפט - גישת הציבור - לא ברשימת "פסקי דין" ולא ברשימת "החלטות בתיק".  המזכירה הראשית בבית המשפט המחוזי נצרת מסרבת לאמת כתב זה "העתק מתאים למקור".
בברכת חתימה טובה,
יוסי קונספירציה

No comments: