Friday, February 10, 2017

2017-02-10 השופטת שלהבת קמיר-וייס מתבקשת לממש את איומיה על "החשוד"...

השופטת שלהבת קמיר-וייס מתבקשת לממש את איומיה על "החשוד"...
תחילתה של הפרשה במעצר שווא על מימוש זכויות "חוקתיות" - חופש הביטוי וחופש המחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט.  המשכה - הונאה בבית המשפט: שלהבת קמיר-וייס ניהלה דיון בו הדירה את "החשוד" מאולם הדיונים (לטענתה - מחוסר מקום), בו יוצג "החשוד" על ידי עו"ד דניאל חקלאי -ללא ייפוי כוח, ללא הודעה לפרוטוקול, ללא הסכמתו וללא ידיעתו של "החשוד" (לטענתה - עו"ד חקלאי אמר לה שהוא מייצג, אך אין לכך זכר בפרוטוקול). ועתה, מונעת קמיר-וייס מן"החשוד" לעיין בחתימתה על ה"פרוטוקול" וה"החלטה", ובכך מונעת מ"החשוד" לדעת אם אלה כתבי בית דין, או הונאות מבית מדרשה של ורדה אלשייך...
סדרת ההונאות של השופטת קמיר-וייס בתיק מעצרים בבית המשפט השלום בפתח-תקוה אינה יוצאות דופן.  נהפוך הוא - הן השגרה בבתי המשפט היום.  
הבקשה שהוגשה לשופטת קמיר וייס מתעדת כדוגמה קיצונית את ההונאה המתועבת של השופטים בבית המשפט המחוזי בנצרת בתיק הרצח -  מדינת ישראל נ רומן זדורוב. הבקשה אומרת, שבעניינים קטנים כגדולים השופטים במדינת ישראל, מבתי המשפט השלום ועד לבית המשפט העליון, עוסקים בהונאות ו/או סחטנות על כס המשפט - מתנהלים כבריונים מושחתים חסרי בושה. 
השופטת שלהבת קמיר-וייס התבקשה לספק העתק חתום ומאושר כדין של "החלטה בפתקית" חסרת כל תוקף, בה היא מאיימת להעביר את סגנונו המשתלח והפוגעני של "החשוד" לטיפול הגורמים המתאימים...  במקביל, התבקשה השופטת שלהבת קמיר-וייס לממש את איומיה...
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/02/2017-02-10.html

תמונות: שתי "החלטות בפתקית" של השופטת שלהבת קמיר-וייס מיום 02 לפברואר.  האחת מונעת את העיון בנתוני החתימה האלקטרונית על "פרוטוקול" ו"החלטה", והשנייה ממשיכה את הסרבנות בתיקון ההונאות, ובקביל מאיימת...  אדם בר-דעת לא יראה ב"החלטות בפתקית", שאינן חתומות ואינן מומצאות כדין כתב בית דין כלל.
  
תמונות: המחאה שהביאה למעצר השווא הייתה נגד שחיתות מערכת המשפט ואכיפת החוק - העלמת עין של היועמ"ש מעבריינות פקידי ממשל בכל זרועות השלטון, ובכללם שופטים.
______

מאהל המחאה ת"א, 10 לפברואר - בקשה הוגשה לבית המשפט השלום פ"ת - לקבלת העתק חתום ומאושר כדין של "החלטה בפתקית" של השופטת שלהבת קמיר-וייס, בה היא מאיימת על "החשוד" - 'להעביר את סגנונו המשתלח והפוגעני לטיפול הגורמים המתאימים'.  במקביל, התבקשה השופטת קמיר-וייס לממש את איומיה...
תחילתה של הפרשה במעצר שווא על מימוש זכויות "חוקתיות" - חופש הביטוי וחופש המחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט.  המשכה - הונאות בבית המשפט. 
הבקשה שהוגשה היום מדגישה שההונאות בתיק המעצרים בפתח-תקוה הן חלק משחיתות שיטתית בבתי המשפט. הבקשה מספקת תיעוד של דוגמה קיצונית - ההונאה המתועבת של השופטים בבית המשפט המחוזי נצרת בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב.
בעניינים קטנים כגדולים השופטים במדינת ישראל, מבתי המשפט השלום ועד לבית המשפט העליון, עוסקים בהונאות ו/או סחטנות על כס המשפט - בריונים מושחתים חסרי בושה.

להלן לשון הבקשה במלואה:
 
בבית משפט השלום בפתח תקווה

מדינת ישראל נ קלס ואח' (63343-01-17)

בקשה לקבלת העתק חתום ומאושר כדין של "החלטה בפתקית" של השופטת קמיר-וייס מיום 02 לפברואר (בקשה 2), שהיא המשך שרשרת ההונאות, והמרצת השופטת להעביר את סגנוני המשתלח והפוגעני לטיפול הגורמים המתאימים...

המגיש: דר' יוסף צרניק - "החשוד"
בלתי מיוצג
פקס: 077-3179186 ; דוא"ל: joseph.zernik@hra-ngo.org ; ת"ד 33407, תל-אביב

בפרשה שתחילתה במעצר שווא על מימוש הזכויות ה"חוקתיות" לחופש הביטוי וחופש המחאה, והמשכה בהונאה בבית המשפט והפרת זכויות האדם הבסיסיות, "החשוד" בתיק זה, דר’ יוסף צרניק, בלתי מיוצג, מגיש בזאת בקשה לקבלת העתק חתום ומאושר כדין של "החלטה בפתקית" של השופטת קמיר-וייס מיום 02 לפברואר, שהיא המשך שרשרת ההונאות, והמרצת השופטת להעביר את סגנונו המשתלח והפוגעני לטיפול הגורמים המתאימים:
1) ה"החלטה בפתקית" מיום 02 לפברואר משובשת שקרית ומטעה - המשך שרשרת ההונאות של השופטת שלהבת קמיר וייס על כס המשפט
כבר קודם לכן, [1] הודתה השופטת קמיר-וייס שהדירה שלושה מ"החשודים" מהדיון בעניינם בתואנה של חוסר מקום באולם הדיונים... כבר קודם לכן הודתה השופטת קמיר וייס שעורך הדין דניאל חקלאי הופיע כבא-כוחי ללא ייפוי כוח וללא הודעה לפרוטוקול, וקיבלה את הודעתי שהופעתו הייתה ללא ידיעתי, ללא הסכמתי, ובהעדרי… אולם השופטת קמיר-וייס בחרה שלא לנקוט כל צעדים מתקנים בעניין זה מיזמתה. כלומר, אין כאן טעות אנוש, אלא הונאה על כס המשפט.
בנוסף, מונעת השופטת קמיר-וייס ממני, בעל דין כביכול, את הזכות לעיין בנתוני החתימה האלקטרונית על ה"פרוטוקול" וה"החלטה" מיום 29 לינואר,2017 (אם הם בכלל קיימים). [2] בכך מונעת השופטת ממני את היכולת להבחין, האם אלה כתבי בית דין בכלל, או "טיוטות" – הונאות מבית מדרשה של השופטת ורדה אלשייך. התנהלות מסוג זה מוכרת ברחבי העולם כ"הונאת משחק הצדפות", או "תעלול ביטחון".
ועתה, נדבך נוסף בשרשרת - ה"החלטה בפתקית" מיום 02 לפברואר, 2017. [3] החלטה זאת:
א) אינה חתומה ולא הומצאה כדין, ולכן אין אדם בר-דעת שימצא בה כתב בית דין אמתי (אותנטי).
ב) מעלה תואנה מופרכת, הזויה, ומגוחכת של "סופיות הדיון". דיון המבוסס על הונאה על כס המשפט ידוע ברחבי העולם הנאור כבטל מיסודו.
ג) מאיימת: "המבקש מוזהר באשר לסגנונו המשתלח והפוגעני. אם הדבר יימשך, יועבר העניין לטיפול הגורמים המתאימים".
2) ההונאות והאיומים של השופטת שלהבת קמיר-וייס אינם יוצאי דופן. אפשר למצאם גם במקרים חמורים בהרבה. לדוגמה - בהתנהלותם של פרקליטות מחוז צפון ונשיא בית המשפט המחוזי נצרת השופט אברהם אברהם ואחרים בתיק רצח, מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502-07). השופטים במדינת ישראל, מבתי המשפט השלום ועד לבית המשפט העליון, מתנהלים על כס המשפט כבריונים מושחתים וחסרי בושה.

תמונות 1-2: מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502-07) בבית המשפט המחוזי נצרת, בקשות לעיון בפסקי דין עשויים כדין. 1. תגובת פרקליטות צפון. 2. החלטת השופט אברהם אברהם מיום 25 לינואר, 2016.
Figures 1-2: State of Israel v Roman Zadorov (502-07) in the Nazareth District Court, requests to inspect lawfully made judgments. 1. Response by North District Attorney Office. 2. Judge Avraham Avraham January 25, 2016 Decision.

בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502-07) בבית משפט המחוזי נצרת, ערכתי ניסיונות חוזרים וממושכים לממש את זכות העיון בהכרעת דין וגזר דין עשויים כדין. השופטים מנעו את זכות העיון ("עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי… חוקתי, על-חוקי…"). עתה כבר ברור, שפסקי דין עשויים כדין אינם קיימים כלל בתיק זה. על בקשותי לעיון, הגישה פרקליטות מחוז צפון תגובה חשאית (הן הפרקליטות והן בית המשפט סירבו להמציאה לי כדין). תגובה (תמונה 1) זאת אומרת בין השאר: “… תכליתן העיקרית [של בקשות העיון- יצ] לבסס תיאוריות קונספירציה הנוגעות לתיק זה ו/או למערכת המשפט… המבקש מנסה לעשות שימוש לרעה במונח "זכות העיון"… טרם מונה למבקר בתי המשפט… "
נשיא בית המשפט המחוזי נצרת התעלה על הפרקליטות בהחלטתו מיום 25 לינואר, 2016, (תמונה 2) וכתב: “אלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך אודות תקפות פעולתה של מערכת נט-המשפט, ושאר מסכת טענות לגבי התנהלות המותב בתיק הנ"ל. בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש."
לאחר בקשות עיון חוזרות, הנפיק גם השופט אברהם אברהם איום משלו ב"החלטה בפתקית" חסרת כל תוקף מיום 03 לפברואר, 2016, (תמונה 3): “אם ישוב ויגיש בקשות דומות, אשקול השתת הוצאות נגדו לטובת אוצר המדינה”. אולם עד היום לא השיב על בקשה לקבלת העתק חתום ומאושר כדין של "החלטה בפתקית" מאיימת זאת...

תמונה 3: מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502-07) בבית המשפט המחוזי נצרת - "החלטה בפתקית" של השופט אברהם אברהם מיום 03 לפברואר, 2016.
Figure 3: State of Israel v Roman Zadorov (502-07) in the Nazareth District Court – February 03, 2016 Judge Avraham Avraham Decision.

לסיכום: בעניינים קטנים כגדולים השופטים במדינת ישראל, מבתי המשפט השלום ועד לבית המשפט העליון, עוסקים בהונאות ו/או סחטנות על כס המשפט - בריונים מושחתים חסרי בושה.
מן הראוי שהשופטת שלהבת קמיר-וייס תשלח לי העתק חתום ומאושר כדין של “ההחלטה בפתקית” בשנידון, ותעביר את סגנוני המשתלח והפוגעני לטיפול הגורמים המתאימים...

תאריך: 10 לפברואר, 2017
דר' יוסף צרניק - “החשוד”
בלתי מיוצג

קישורים: 
[1] 2017-01-31 State of Israel v Klass et al (63343-01-17)- January 31, 2017 Judge Kamir-Wiess "Post-it Decision" on Request (No 2) - Notice of Perverted Hearing and Demand for Duly Signed and Certified records //

מדינת ישראל נ קלס ואח' (63343-01-17) - "החלטה בפתקית" של השופטת קמיר-וייס מיום 31 לינואר, 2017, על בקשה (מס' 2) - הודעה על דיון משובש ודרישה לכתבים חתומים ומאושרים כדין


[2] 2017-02-02 State of Israel v Klass et al (63343-01-17) ) in the Petah Tikvah Magistrate Court – “Post-it Decision” on Pro Forma Request (No 3) to inspect Judge Shalhevet Kamir-Wiess's electronic signature data on the January 29, 2017 "Protocol" and “Decision” records, if they exist at all //

מדינת ישראל נ קלס ואח' (63343-01-17 בבית המשפט השלום פ"ת – "החלטה בפתקית" על בקשה (מס' 3) למען הסדר הטוב לעיון בנתוני החתימה האלקטרונית של השופטת שלהבת קמיר-וייס על "פרוטוקול" ו"החלטה" מיום 29 לינואר, 2017 בתיק זה, אם הם קיימים בכלל

[3] 2017-02-02 State of Israel v Klass et al (63343-01-17) ) in the Petah Tikvah Magistrate Court – “Post-it Decision” and warning on Request (No 2a) – Response on Jan 31 “Post-it Decision” and Repeat Demand for Duly Signed and Certified records //
מדינת ישראל נ קלס ואח' (63343-01-17 בבית המשפט השלום פ"ת – "החלטה בפתקית" ואזהרה על בקשה (מס' 2א) תגובה על "החלטה בפתקית" מיום 31 לינואר, ודרישה חוזרת לכתבים חתומים ומאושרים כדין
 
 

No comments: