Sunday, February 4, 2018

2018-02-05 "משבר חוקתי" בארה"ב, ובישראל - "משבר חוקתי באומה ללא חוקה" - מצב חמור עוד יותר...


2018-02-05 "משבר חוקתי" בארה"ב, ובישראל - "משבר חוקתי באומה ללא חוקה" - מצב חמור עוד יותר...
===
בארה"ב: כאן - התקשורת רוויה במאמרים על "משבר חוקתי" - על אבדן האימון במערכת החוק והמשפט; על האזנות סתר לעוזריו של טראמפ על ידי FBI, במהלך מערכת הבחירות, על סמך מידע כוזב שסופק להם על ידי קלינטון; על ניצול לרעה של הליך האזנות סתר דרך בית המשפט הסודי (FISA); על סגירת החקירה נגד קלינטון עצמה, למרות התנהלות עבריינית בעליל שלה ושל עוזריה הקרובים; על האשמות של "בגידה" למען רוסיה. בכירי ה-FBI התפטרו, ואחרים יתפטרו או יפוטרו כנראה בקרוב.
בישראל: מצב בו התקשורת רוויה במאמרים המדברים על אובדן אימון במערכת החוק והמשפט; על כך שהיועמ"ש אביחי מנדלבליט הוא מינוי בלתי ראוי בעליל במצב הקיים; על ניגודי עניינים חמורים של מנדלבליט בפרשות השחיתות שנחשפו; על חשדות של "בגידה" של ראשי הרשות המבצעת ובכירים במערכת הביטחון; על כך שרשויות האכיפה הבכירות ביותר - הפרקליטות ומשרד היועמ"ש מפריחות FAKE LAW - "חוק כוזב" (המונח שטבע משה הנגבי במאמרו האחרון) להצדיק את שיבוש החקירה ואי הגשת כתבי אישום נגד נתניהו, זוגתו ומריעיו; על כך שהיועמ"ש מנדלביט חייב להתפטר ואח"כ להיחקר; על כך שבית המשפט העליון כבר הכריז שיאתרג את מנדלבליט... אבל אצלנו לא מדברים על "משבר חוקתי", ובצדק. מה שמתרחש אצלנו, הוא "משבר חוקתי באומה ללא חוקה" - מצב חמור עוד יותר...
בין אם נקרא לזה "משבר חוקתי" או משהו אחר, הן בארה"ב והן בישראל, המצב הוא כשל שיטת המשטר, וכשל מערכת החוק והמשפט הוא הגורם המרכזי לכך.
https://qz.com/…/donald-trump-robert-mueller-nunes-fbi-mem…/
חנה קים מיכאל מוריס-רייך וב Sigalit Kesler Or-ly Barlev Yossi Dorfman
“We’re in absolutely uncharted waters,” said one American history professor as the White House threatens to release a memo on the FBI's Russia investigation.
QZ.COM
Like
Comment

No comments: