Sunday, March 29, 2015

2015-03-27 PALESTINE: IDF license to kill

2015-03-27 PALESTINE: IDF license to kill
================
[via b'tselem - Israeli Human Rights NGO]
The State ignores Supreme Court decree, and refuses to complete the investigation of the killing of Samir Awad, ordered to be completed by March 1, 2015.
Samir Awad was killed in January 2013 from shots by soldiers near the separation wall in the village of Budros, although he posed no danger to anyone. The IDF completed its investigation a long time ago, but refuses to produ...
See More
המדינה מבזה את החלטת בג"ץ וממשיכה להפעיל סחבת בתיק: בג״צ קבע כי המדינה תדווח על החלטתה בתיק חקירת ההרג של סמיר עווד עד אמצע אפריל לאחר שהפרקליטות הצבאית ופרקליטות המדינה התעלמו מהחלטה קודמת של בג״צ שעליהן לקבל החלטה משותפת בתיק ולדווח עליה עד לאחד במרץ 2015 והגישו בקשת ארכה נוספת.
סמיר עווד בן ה-16 נהרג בינואר 2013 מירי של חיילים סמוך לגדר ההפרדה בכפר בודרוס, למרות שלא היווה כל סכנה. המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) סיימה זה מכבר את החקירה וכן את השלמות החקירה שנערכו בתיק, אולם למרות שחלפו יותר משנתיים מהאירוע, לא התקבלה בו החלטה. אביו אחמד עווד ובצלם עתרו לבג"ץ לפני כשנה, במרץ 2014, לחייב את הפרקליט הצבאי הראשי (פצ"ר) להחליט אם להעמיד לדין את החיילים שהרגו את סמיר עווד או לסגור את תיק החקירה.
במהלך הדיון בעתירה, ב-1.12.14, הביעו השופטים מורת רוח מהסחבת בניהול החקירה, שהביאה להתמשכותה עד שהחיילים המעורבים בתקרית סיימו את שירותם הצבאי: בדיון התברר כי שני החשודים המרכזיים השתחררו משירות החובה לפני חצי שנה או יותר, וכי מועדי שחרורם הצפויים היו ידועים לפרקליטות הצבאית. עו״ד לסקי הסבירה, כי הדבר מקשה על הטיפול בתיק, משום שחיילים משוחררים יוצאים בתום חצי שנה ממועד שחרורם מסמכותו של חוק השיפוט הצבאי, והטיפול בתיק צריך לעבור לפרקליטות המדינה. לפיכך, ביקשה לסקי מהשופטים להוסיף מבעוד מועד את פרקליטות המדינה כמשיבה בתיק, כדי למנוע סחבת נוספת בהעברת התיק לטיפולה.
חמור מאוד שהפרקליטות הצבאית ופרקליטות המדינה רואות גם בהחלטות בית המשפט רק המלצות בלתי מחייבות, וממשיכים להפעיל סחבת ולעכב את ההחלטה מה לעשות עם האחראים למותו של סמיר עווד, החלטה שמשפחתו מחכה לה כבר יותר משנתיים.
למידע נוסף על הדיון הקודם בעתירה: http://www.btselem.org/…/20141201_hearing_in_samir_awad_inv…
Like · Comment · 

No comments: