Thursday, January 19, 2017

2017-01-19 מאהל המחאה ארלוזורוב: הונאות ופברוקים של השופט אליהו בכר ונציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר ריבלין - עיקרון הבבושקה בפעולה


מאהל המחאה ארלוזורוב: הונאות ופברוקים של השופט אליהו בכר ונציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר ריבלין - עיקרון הבבושקה בפעולה
מה שהתחיל כהונאה שגרתית של השופט אליהו בכר מבית המשפט המחוזי ת"אעיריית ת"א ואחרים על דרי רחוב במאהל ארלוזורובמקבל עכשיו ממדים חדשים לגמרינציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר ריבלין ומנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור גונבים את ההצגה!
בעקבות פרסום בתפוצה נרחבת על ההונאות והפברוקים של השופט אליהו בכר בעניין דרי רחוב וזכות ההפגנה, החליטה מנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמורלהגיש תלונה בדויה/"מפוברקתבשמי לנציב אליעזר ריבלין נגד השופט אליהו בכרבשלב הבאקיבלתי מנציבות תלונות הציבור על השופטים "אישור על קבלת תלונה", שלא הגשתי מעולם... בהמשך, דרשתי שנציב תלונות הציבור על השופטים יפסיק מיד את ההונאה שבניהול תלונה מפוברקת. בתגובה, קיבלתי מכתב הסבר ו"החלטהבשם הנציב אליעזר ריבלין מידי "ממונה בכיר" (ככל הנראה שם תפקיד מפוברק) עו"ד אברהם וולףמכתב ההסבר של עו"ד וולף מספק אוסף פברוקים חדשיםגרועים עוד יותר מן הראשוניםבפרט שפברוקים אלה מגיעים עתה בשם שופט בית המשפט העליון בדימוס ונציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר ריבלין – מי שאמור להיות שומר בכיר של ישרת השופטים...
שרשרת האירועים כולה, היא דוגמה מובהקת של עיקרון הבבושקה: כשנחשפת שחיתות של מערכת המשפט, יש צורך בשחיתות ברמה גבוהה יותר להכיל את השחיתות הראשונה...
בעמונה הממשלה ממטירה 150 מיליון ש"ח על 40 משפחותוהיועמ"ש מנדלבליט מבצע סלטות לאחור כדי לפברק חוקיות של גזל קרקעות ובנייה בלתי חוקיתמאהל ארלוזורוב הוקם על פי הסכם בין עיריית ת"א ותנועת המחאה כחלק מפינוי המאהל בשדרות רוטשילדעתהמציעות הרשויות מציעות לדרי רחוב החיים במאהל 7,500 ש"ח ואוכפות את פינוייםשיסתיים כפי שאחד מהם אמר לי: "על הספסל בצד השני של הרחוב".
גם בפינוי מאהל ארלוזורוב מבזות הרשויות את שלטון החוק השופט אליהו בכרבשיתוף פעולה עם עיריית ת"אעורכי דין, "הפעילרותם ואחריםעוסק בהונאה על כס המשפט ניהול הליכים וכתבי בית דין מפוברקים לחלוטיןהשופט אליהו בכר סיים את ההליך ב"החלטה בפתקיתבלתי חתומה ובלתי מאושרתוהעירייה עוסקת כביכול באכיפת כתב בית דין מפוברק זה.
אולם הבדל בולט ומוזר קיים בין עמונה למאהל ארלוזורובבמאהל ארלוזורובעיריית ת"א לא תאכוף את הפינוי על בני משפחה עירקית מוסלמיתשאינם אזרחי ישראלאין בכך כל חדשאנשי הפיקוח של עיריית ת"א מסבירים כבר מספר שנים את האכיפה השרירותית והבררנית בכך שהעירקים הם "אנשי מדינה" - מעמד נפרדשהוא מעל לאזרחי מדינת ישראל ומעל לחוק המפוברק...
שחיתות מערכת המשפטהשופטים ועורכי הדין היא קדקד השחיתות השלטונית בישראל היום.


עד שלא נכניס כמה מהשופטים העבריינים לכלאדבר לא ישתנה!
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/01/2017-01-19.html

    
  
תמונות 1:  השופט אליהו בכר עסק בהונאה על כס המשפט בפברוק הליכים על דרי רחוב בת"א.  לאחר פרסום העניין עסק משרדו של נציב תלונות הציבור על השופטים בפברוק הליך תלונה שלא הוגשה מעולם נגד השופט אליהו בכר... שרשרת האירועים היא דוגמה מובהקת של עיקרון הבבושקה: כשנחשפת הונאה או שחיתות במערכת המשפט, יש צורך מידי להפעיל הונאה או שחיתות ברמה גבוהה יותר להכיל את ההונאה הראשונה... עד שלא נכניס כמה מהשופטים העבריינים לכלא, זה לא ייפסק... 
  


תמונה 2: אכיפה בררנית ושרירותית - אוהל המחאה בגן וולובלסקי: השלטים בחזית האוהל מוחים על שחיתות השופטים - החל מהונאה של השופטים חגי ברנר ואיתן אורנשטיין על משה סילמן ז"ל (לטובת ביטוח לאומי), דרך הונאות השופטים, ביניהן דניאל בארי, על רפי רותם (במטרה לחפות על השחיתות ברשות המסים), וכלה בהונאה המתועבת של השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, המתחזה לשופט חיים גלפז, והשופט אברהם אברהם על רומן זדורוב (במטרה להביא למאסר שרירותי של אדם חף מפשע, ולמנוע חקירת אמת של רצח תאיר ראדה ז”ל). העירייה בשיתוף פעולה עם השופט אליהו בכר עוסקים בהונאות ופברוקים בבית המשפט המחוזי ת"א במטרה לפנות את אוהל המחאה, למרות שזכות ההפגנה לא נידונה כלל בעתירה, ודר אוהל המחאה לא היה צד בעתירה.
____


תמונה 3: אכיפה בררנית ושרירותית - אוהל בגן וולובלסקי: מעטים מדרי הגן נרשמו כעותרים בעתירה, אך אנשים שאינם דרי הגן נרשמו במרמה כעותרים, ובית המשפט ועיריית ת"א מנסים במרמה לאכוף פינוי על כל דרי הגן הישראלים תמורת פיצוי של 7,500 ש"ח מתוך “החלטה בפתקית” בלתי חתומה ובלתי מאושרת. עו"ד מויאל, חתם ללא ייפוי כוח על "מתווה", וינהל "חשבון נאמנות" עבור אנשים שלא ייפו את כוחו מעולם, על סמך החלטה בלתי חתומה של השופט אליהו בכר.
____

 . 


תמונה 4: אכיפה בררנית ושרירותית - המתחם העיראקי בגן וולובלסקי: המתחם פטור מאכיפת החוק המפוברק. פקחי עיריית ת"א מסבירים כבר מספר שנים שמעמדם של בני משפחה עיראקית, שאינם אזרחי ישראל הוא "אנשי מדינה". לכן הם פטורים מהאכיפה המפוברקת שעיריית ת"א מנהלת על אזרחי ישראל.
____

תמונה 5: אכיפה בררנית ושרירותית - עמונה: 150 מיליון ל-40 משפחות, וסלטות לאחור של היועמ"ש לפברוק חוקיות של גזל קרקעות ופיצוי לבנייה בלתי חוקית. 
___
  
מאהל המחאה ת"א, 19 לינואר -  בקשה חוזרת נשלחה היום לנציב תלונות הציבור על השופטים, שופט בית המשפט העליון אליעזר ריבלין, לתשובתו על בקשה להסברים לגבי מכתב, החשוד כמפוברק, מאת "ממונה בכיר", עו"ד אברהם וולף מהנציבות.  מכתבו של "ממונה בכיר" וולף נתן כביכול "החלטה" בשם הנציב על תלונה מפוברקת, שלא הוגשה מעולם, נגד השופט אליהו בכר מבית המשפט המחוזי ת"א...  מכתבו של "ממונה בכיר" וולף גם סיפק הסברים חסרי שחר לניהול הליך תלונה שלא הוגשה מעולם על ידי המלין...  הבקשה להסברים גם מעלה חשש שעו"ד וולף משתמש בשם תפקיד בדוי, ובקשה תיעוד של מינויו כ"ממונה בכיר" במשרד נציבות תלונות הציבור על השופטים... בפרסומים של משרד המשפטים שם תפקידו המלא של עו"ד אברהם וולף הוא: "עו"ד אברהם וולף, ממונה בכיר על בתי הדין הדתיים והצבאיים"...
המכתב מעלה חששות כבדים, של חוסר ישרה במשרד נציבות תלונות הציבור על השופטים.
התמונה הכללית המתבהרת עתה היא של ניסיון של מנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור ונציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר ריבלין לטייח הונאות ופברוקים של השופט אליהו בכר מבית המשפט המחוזי ת"א ועיריית ת"א בנוגע לדרי רחוב וזכות ההפגנה.
 שרשרת האירועים כולה, היא דוגמה מובהקת של עיקרון הבבושקה: כשנחשפת שחיתות של מערכת המשפט, יש צורך בשחיתות ברמה גבוהה יותר להכיל את השחיתות הראשונה...


א. הונאות ופברוקים חדשים - מנציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר ריבלין

הבקשה להבהרות מיום 31 לדצמבר, 2016 העלתה חששות כבדים לגבי ישרת מכתבו של "ממונה בכירעו"ד אברהם וולף בשם נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר ריבלין:
  • "המתלונן פנה למשרד המשפטים וביקש להלין על אכיפה בררנית כנגד ‘מאהל ארלוזורוב’"
המכתב לנציב ריבלין אומר שזוהי קביעה חסרת שחרמעולם לא פניתי בבקשה להגשת תלונה למשרד המשפטים בעניין הונאות השופט אליהו בכר ועיריית ת"א.
  • "נציבות תלונות הציבור על השופטים היא הגוף היחידי המוסמך לבחון תלונות על שופטים"
המכתב לנציב ריבלין אומר שגם זאת קביעה חסרת שחר.  רשויות אכיפת החוק מוסמכות לחקור תלונות על התנהלות פלילית של השופטים כמו התנהלות פלילית של כל אזרח אחר.  חמור מכך מכתבו של "ממונה בכירעו"ד אברהם וולף מייצג עמדהעל פיה מותר לשופטים לעסוק בהונאות על כס המשפטואין החוק הפלילי חל על התנהלות עבריינית זאת.
  • "נציב תלונות הציבור על השופטים הסמיכני להודיע על החלטתו בתלונה.”
המכתב לנציב ריבלין אומר שלאור ריבוי המתחזים והמפברקים במשרד המשפטים ובבתי המשפטלאור תכנו המפוברק של המכתב, ולאור שם תפקידו המוזר של עו"ד אברהם וולף, יש מקום לחשש שעו"ד אברהם וולף אינו "ממונה בכירכללוהמכתב כולו אינו אלא פברוק נוסף.  לפיכךמבקש המכתב שהנציב ריבלין יספק תיעוד של מינויו כדין של עו"ד אברהם וולף כ"ממונה בכירבנציבות תלונות הציבור על השופטים.

ב. בקשה לחוות דעת של הנציב אליעזר ריבלין לגבי תלונות פליליות נגד שופטים

החלק החשוב ביותר במכתב לנציב ריבלין מיום 31 לדצמבר, 2016 הוא בקשה לחוות דעתו של הנציב ריבליןהאם אכן אין גופי אכיפת החוק מוסמכים לחקור תלונות פליליות על השופטים.  במצורף למכתב לנציב ריבלין נשלחו שלושה מקרים לדוגמה:
  1.  פרשת "הפרוטוקולים המפוברקיםשל השופטת ורדה אלשייך.
  2. תלונה פלילית שהוגשה במשטרת ישראל נגד השופטת אספרנצה אלוןונמצאת עתה כביכול ב"בדיקהבפרקליטות.
  3. תלונה פלילית שהוגשה ליועמ"ש אביחי ריבלין נגד השופטים יצחק כהןאסתר הלמןואברהם אברהם בנוגע לפברוק ההליכים והכתבים במשפט רומן זדורוב בנצרת.
להלן המכתב שנשלח היום לנציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר ריבלין


19 לינואר, 2017

נציב תלונות הציבור על השופטים, שופט בית המשפט העליון (בדימוס) אליעזר ריבלין
בדוא"ל: 

הנידוןבקשה חוזרת להבהרות לגבי מכתבו של "ממונה בכיראברהם וולףהחשוד כ"פברוק", שעניינו "החלטהלגבי תלונה מדומה/“מפוברקת” (875/16/מחוזי תל-אביבבשמי כביכול נגד השופט אליהו בכר

   1) בקשתו מיום 31 לדצמבר, 2016, של דר’ יוסף צרניק להבהרות לגבי מכתבו של "ממונה בכיר" עו"ד אברהם וולף, מנציבות תלונות הציבור על השופטים [1]2) מכתבו מיום 28 לדצמבר, 2016, של "ממונה בכיר" עו"ד אברהם וולף, בשם נציב תלונות הציבור על השופטים [2]3) דרישתו מיום 27 לדצמבר, 2016 של דר’ יוסף צרניק להפסקת הליך תלונה מפוברק בשמו נגד השופט אליהו בכר בנציבות תלונות הציבור על השופטים [3]4) אישור "מפוברק" מיום 26 לדצמבר, 2016, מנציבות תלונות הציבור על השופטים על קבלת תלונה מפוברקת בשם דר’ יוסף צרניק נגד השופט אליהו בכר. [4]5) מכתבו מיום 25 לדצמבר, 2016, של מר דרור יוסף מלשכת המנכ"לית אמי פלמור, משרד המשפטים.

אודה את תשובתך ללא שיהוי נוסף!

כבוד הנציב ריבלין שלום רב,
ביום 31 לדצמבר, 2016, שלחתי למשרדך בקשה להבהרות [1] לגבי מכתבו ה"אישי-סודי-למכותב בלבד" של "ממונה בכיר" עו"ד אברהם וולף. [2] מכתב זה, שנשלח בשמך כביכול, סיפק כביכול "החלטה" בהליך תלונה מדומה/“מפוברקת” (875/16/מחוזי תל-אביב) בשמי כביכול נגד השופט אליהו בכר.
מכתבי מיום 31 לדצמבר, העלה חששות שמכתבו של עו"ד אברהם וולף הוא המשך הפברוקים, [3,4] הן בשל תוכנו חסר השחר, והן בשל החשש של שימוש בשם תפקיד כוזב.
התנהלות הנציבות לגבי התלונה הבדויה/”מפוברקת" (875/16/מחוזי תל-אביב) בשמי בכללה, ומכתבו של "ממונה בכיר" עו"ד אברהם וולף בפרט, מעלים חששות כבדים. לנוכח חשיבותה של הנציבות וחשיבותך כשופט בית המשפט העליון בדימוס וכנציב תלונות הציבור על השופטים בשימור אמון הציבור במערכת המשפט, מן הראוי שתבהיר עניין זה.
לפיכך, הריני חוזר ומבקש את תשובתך על הבקשה להבהרות לגבי מכתבו של "ממונה בכיר" עו"ד אברהם וולף.
בברכת השיבה שופטינו כבראשונה,

דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א

העתקים:
עו"ד אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה
עו"ד אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים
עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח
תפוצה רחבה

קישורים:
[1] 2016-12-31 Fake complaint (875/16) – Dr Joseph Zernik’s request for clarifications, in re: “Senior Appointee” Avraham Wolf’s letter, providing purported “Decision” on fake complaint
תלונה מפוברקת (875/16) – בקשת דר’ יוסף צרניק להבהרות לגבי מכתבו של "ממונה בכירעו"ד אברהם וולף - "החלטהכביכול על תלונה מפוברקת
12] 2016-12-28 Fake complaint (875/16) - Ombudsman of the Judiciary response by “Senior Appointee” Avraham Wolf - decision closing the fake complaint //
תלונה מפוברקת (875/16) תשובת נציב תלונות הציבור על השופטים על ידי "ממונה בכיראברהם וולף – החלטה על סגירת התלונה
[3] 2016-12-27 Fake complaint (875/16) – Dr Joseph Zernik’s demand to stop Ombudsman’s fake Complaint (875/16) process against Judge Eliyahu Bachar //
דרישת דר’ יוסף צרניק להפסקת הליך תלונה מפוברקת (875/16) בשמו נגד השופט אליהו בכר בנציבות תלונות הציבור על השופטים
[4] 2016-12-26 Fake complaint (875/16) – fake confirmation of receipt by Ombudsman of the Judiciary’s office //
תלונה מפוברקת (875/16) - אישור קבלה מפוברק ממשרד נציבות תלונות הציבור על השופטים

No comments: