Tuesday, February 21, 2017

2017-02-21 המחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט והונאה של השופט עודד מורנו בנט-המשפט: מסתיר את החתימות האלקטרוניות

המחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט והונאה של השופט עודד מורנו בנט-המשפט: מסתיר את החתימות האלקטרוניות
"הונאת משחק הצדפות" הפכה לשגרה בנט-המשפט - מערכת המידע של בתי המשפט שהותקנה בשנת 2010. פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך בשנת 2011 הייתה רק קדימון... 
דיון שהחל בבקשה של המשטרה להרחקתי מפתח-תקווה ("פרובוקטור") ומהמחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט, הפך לדיון באי-כשירותו של בית המשפט, וההונאה השגרתית של השופט עודד מורנו - בהסתרת החתימות האלקטרוניות על פרוטוקולים והחלטות מבעלי הדין.
קראו את הפוסט השלם:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/02/2017-02-21.html


  Image may contain: 1 person
תמונות: כנופיית שלטון החוק: היועמ"ש אביחי מנדלבליט מאתרג את המושחתים בצמרת השלטונית, מפקד משטרת פ"ת ברק מרדכי מדכא את המחאה הציבורית נגד היועמ"ש מנדלבליט והשחיתות השלטונית, והשופט עודד מורנו עוסק בהונאה על כס המשפט, לתת לכל המסכת צביון של חוקיות...

תמונה: מדינת ישראל נ צרניק (38086-02-17) - "טיוטה" של החלטה של השופט עודד מורנו על הרחקה למשך שבועיים מפתח-תקווה והמחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט, המבוססת על "נספח סודי" שהגישה משטרת ישראל לשופט. ה"טיוטא" כאן היא תדפיס שהנפיקה הקלדנית מיד בתום הדיון. החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך מבהירה: א) "החתימה הגרפית" שמדביקה הקלדנית על המסמך חסרת כל תוקף. ב) החתימה האלקטרונית התקפה מוסתרת מפני בעלי הדין, באי כוחם, והציבור ואין ביכולתם לדעת אם המסמכים חתומים ותקפים, או בלתי חתומים וחסרי כל תוקף. ג) התדפיס המונפק על ידי הקלדנית מיד עם תום הדיון הוא "טיוטא" בלבד, בלתי חתום וחסר כל תוקף. השופט מורנו נשאל שוב ושוב במהלך הדיון, האם תינתן ל"חשוד" גישה לבדוק: האם הפרוטוקול וההחלטה מדיון זה חתומים כדין? השופט עודד מורנו נתן שלוש תשובות שונות וסותרות על שאלות חוזרות אלה, אך סירב לומר שתינתן ל"חשוד" הזכות לוודא שהשופט עודד מורנו אינו עוסק בהונאה... _____ 

מאהל המחאה ת"א, 21 לפברואר - בקשה לתיקון טיוטת פרוטוקול הוגשה היום לשופט עודד מורנו מבית המשפט השלום פ"ת. [1] ה"טיוטה" נובעת מדיון בבקשה של משטרת פ"ת להרחקתי מפתח תקווה ומהמחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט.
אולם מיד בפתח הדיון, הודעתי שבית המשפט אינו כשיר וחסר כל סמכות, שכן השופט עודד מורנו סירב לענות: האם יינתן לי לבדוק את נתוני החתימה האלקטרונית על ה"פרוטוקול" וה"החלטה" שייוצרו בדיון זה?
ללא בדיקת החתימה האלקטרונית, אין אפשרות לדעת האם החלטת השופט היא "טיוטא" בלבד, או כתב בית דין תקף ובר-אכיפה. התנהלות מסוג זה מוכרת כ"הונאת משחק הצדפות"...
מורנו סיפק במהלך הדיון הקצר שלוש תשובות שונות וסותרות על השאלה החוזרת, אבל סירב לומר שלבעל דין תינתן הזכות לדעת, האם השופט עוסק בהונאה על כס המשפט.
ההונאה שבפיתוחה, הטמעתה והפעלתה של מערכת נט-המשפט תועדה בפרטי פרטים בהחלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך. [2] אולם למרות זאת, לא ננקטו עד היום כל צעדים מתקנים... כל חכמי המשפט, עורכי הדין והשופטים בישראל, כביכול אינם מבינים, שבמעבר לניהול תיקים אלקטרוניים, הפכו את בתי המשפט בישראל למכונת הונאות ממוחשבת...
התנהלות בתי  המשפט בישראל היום הינה הפרה בוטה ושיטתית של הזכות להליך ראוי והזכות לשימוע הוגן ופומבי.

קישורים:
[1] 2017-02-21 State of Israel v Zernik (38086-02-17) – Notice of perverted protocol for the February 19, 2017 hearing, and request for its correction //
מדינת ישראל נ צרניק (38086-02-17) – הודעה על פרוטוקול משובש לדיון מיום 19 לפברואר, 2017, ובקשה לתיקונו


[2] 2012-05-31 Judge Varda Alshech “Fabricated Protocols” scandal – Israel Bar Association complaint and Ombudsman of the Judiciary May 31, 2012 decision (12/ 88 /Tel-Aviv District)
פרשת הפרוטוקולים המפוברקים של ורדה אלשייך – תלונת לשכת עורכי הדין והחלטת נציב תלונות הציבור על השופטים (12/88/מחוזי תל-אביב)

להלן הבקשה לתיקון פרוטוקול במלואה:


בבית משפט השלום בפתח תקווה

מדינת ישראל נ צרניק (38086-02-17)

המבקש: “החשוד" דר' יוסף צרניק

הודעה על פרוטוקול משובש לדיון מיום 19 לפברואר, 2017, ובקשה לתיקונו

"החשוד”, דר' יוסף צרניק, מגיש בזאת בקשה לתיקון פרוטוקול הדיון שבנידון:
1. במהלך הדיון דיברתי בקול רם וצלול, במשפטים מנוסחים בקפידה, ובקצב הכתבה. אולם קריאת ה"טיוטה", שנמסרה לידי בסוף הדיון, מראה על ריבוי טעויות בפרוטוקול עד כדי אי יכולת להבין את משמעות דברי. לפיכך הריני מגיש בזאת את התיקונים המצוינים. מחיקות – בקו חוצה את הכתוב, הוספות – בסוגריים מרובעות.
2. אין בהגשת תיקונים אלה משום הכרה בכשירות בית משפט זה או בתקפות הפרוטוקול וההחלטה שבו. כמוסבר בפרוטוקול עצמו – במהלך הדיון חזרתי וביקשתי שלוש פעמים שהשופט עודד מורנו יאמר בפירוש: האם יינתן לי לעיין בנתוני החתימה האלקטרונית על הפרוטוקול וההחלטה? השופט מורנו ענה על שאלתי בשלוש תשובות שונות וסותרות, אך נמנע מלומר שיינתן לי לעיין בנתוני החתימה האלקטרונית, אם היא קיימת בכלל. הגישה לנתוני החתימה האלקטרונית נמנעה ממני כבר בדיון קודם בבית משפט זה, גם לאחר הגשת בקשות חוזרות בעניין והתייצבות במשרד המזכירה הראשית בניסיון לממש את זכות העיון.
3. מאחר ונמנעת ממני הגישה לעיון בנתוני החתימה האלקטרונית של השופט עודד מורנו על הפרוטוקול שבנידון, נמנעת ממני היכולת לדעת האם הוא כתב בית דין חתום כדין, תקף ובר-אכיפה, או מסמך בלתי חתום וחסר תוקף, (“טיוטא"/כתב בית דין למראית עין). כמובהר בפרוטוקול עצמו, התנהלות מסוג זה נחשבת ל"הונאת משחק הצדפות". לפיכך, הבקשה לתיקונים מוגשת אך ורק מתוך כוונה לתעד את שאירע במהלך הדיון בתיק זה.
4. בנוסף, בדיקה במערכת נט-המשפט מראה שלמרות שהתיק רשום כ"פתוח לציבור" – בלתי חסוי - לא נרשמו בו כל החלטה או פסק דין עד היום.  ניהול רישומים בלתי תקינים, או ספרים כפולים לגבי רשימות הכתבים, גם הוא מעמיד בית משפט זה כבית משפט בלתי כשיר בעליל.
מן הראוי שבית משפט זה, בלתי כשיר ככל שהוא, יתקן את הפרוטוקול, כך שישקף נאמנה את שהתרחש בדיון הנ"ל.

היום, 21 לפברואר, 2017                                              ______________________
                                                                                    דר' יוסף צרניק - “החשוד"
                                                                                    בלתי מיוצג


פרוטוקול

בית המשפט מציע לחשוד כי ייוצג על ידי עו"ד אורן שפקמן מהסנגוריה הציבורית
החשוד:
אני בלתי מיוצג, אינני עו"ד ואין לי הכשרה משפטית כל שהיא. אולם מומחיותי בתחומים משיקים הוכרה בזירה הבינלאומית דו"ח שהגשתי נכלל בדוח האום על ארהב ב-2010 עם הערה של האו"םשחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין ואפליה באכיפת החוק בקליפורניה.“  דו"ח שהגשתי נכלל בדו"ח האו"ם על ישראל לשנת 2013, עם הערת האו"ם: "חוסר ישרה בכתבים בבית המשפט העליוןבבתי המשפט המחוזיים ובבתי הדין למוחזקי משמורת בישראל.“
התנהלות המשטרה שעצרה אותי בזמן הפגנה חוקית לחלוטין היא הפרה בוטה של זכויות בסיסיות.
טענות המשטרה שקריות. היו שם הרבה אנשים וגם תקשורת וניתן להוכיח זאת בקלות.
בית משפט זה בלתי כשיר בעליל. לפני שבועיים הובאתי לבית משפט זה כ"חשוד", דיון התנהל שלא בנוכחותיהופיע בשמי עו"ד ללא ידיעתי וללא הסכמתי, ללא ייפוי כוח וללא הודעה לפרוטוקול. לאחר מכן, נמסרה לי ידנית טיוטת פרוטוקול מבית המשפט, בה נאמר שנכחתי בדיון ועו"ד חקלאי דניאל היה בא כוחי. בהמשך השופטת הנפיקה החלטות האומרות שלא הייתי באולם מחוסר מקום, ועו"ד חקלאי אמר לה שהיה בא כוחי, אך זה לא מופיע בפרוטוקול.
השאלה הבסיסית היא: האם בית משפט זה ייתן לי לעיין בנתוני החתימות האלקטרוניות על הפרוטוקול וההחלטה מדיון זהכולנו מכירים את פרשת הפרוטוקולים המפוברקים של השופטת ורדה אלשייך, ואנו יודעים ששופטים מנפיקים החלטות מפוברקות בבית המשפט, ובעלי דין, באי כוחם והציבור אינם יכולים להבחין בנט-המשפט בין כתבי החלטות חתומים כדין ותקפים לבין כתבים בלתי חתומים וחסרי תוקף - “טיוטות”. השופטת בדיון הקודם סירבה ליתן לי לעיין בחתימות, וזה הופך את בית משפט לבלתי כשיר בעליל.
האם תיתן לי לעיין בנתוני החתימה האלקטרונית על הפרוטוקול וההחלטה מדיון זה? ואם לא איך אתה מסביר זאת כבית משפט כשיר.
השופט
ההחלטה בעניין זה תופיע בפרוטוקול.
נציג המבקשת מוזהר כחוק לומר אמת:
חוזר על הבקשהמגיש נספח סודי. מוגש ומסומן במ/1.
מגיש את תיק החקירה לעיון בית המשפט.
אני מפנה לפרוטוקול הדיון הקודם מיום 11.01.17. מאז הדיון נציגים המובילים את המחאה הגיעו באמצעות הידברות עם המשטרה לעניין המשך המחאה במקום מוסכם המאזן בין הזכות של המשתתפים להפגין לזכות התושבים לשקט ופרטיות בניגוד להסכמות במקרה זה, החשוד התקדם כפי שזה מופיע תוך יצירת רעש אל לב שכונת המגורים ולאחר שנתבקש מהשוטרים כ-10 דקות לשוב למקום המחאה הוא סירב ולכן נאלצו לעוצרו.
החשוד:
אני חוזר ומבקש לדעת: האם בית המשפט כשיר? האם יינתן לי לעיין בנתוני החתימה האלקטרונית על הפרוטוקול וההחלטה מדיון זה? אם לא, מבחינתי בית משפט זה אינו כשיר ולא אתייחס לדברי התביעה.
השופט
החשוד יכול להגיש בקשה נפרדת בעניין זה, אין בכוונתי לעסוק בעניין זה בדיון היום.
החשוד
אני חוזר ומבקש לדעת: האם יינתן לי לעיין בנתוני החתימות האלקטרוניות על הפרוטוקול וההחלטה מדיון זה? הסתרת החתימות על כתבי בית דין מבעלי הדין היא הונאה מהסוג הנקרא "הונאת משחק הצדפות".
השופט
החשוד יכול לעיין בחוק בעניין זה.
החשוד
החוק בעניין זה ברור: זכותו של בעל דין לעיין בכתבי ההחלטות בעניינו.
החלטה
בפני בקשה להורות על שחרורו של החשוד בתנאים, וזאת לאחר שנעצר ביום 19.02.2017 בחשד לביצוע עבירות של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו והקמת רעש או הפרעת מנוחה.


ברקע הדברים יצוין כי מדובר בחשוד שעיינו חוזר בפני בית משפט וזאת לאחר שהפגין גם בעבר מול ביתו של היועמ"ש, דר' אביחי מנדלבליט.
מעיון בתיק החקירה עולה קיומו של חשד סביר ואין עילת מעצר, בעניין זה אני מפנה למסמכים המסומנים במ/1 עד במ/4.
הבקשה לשחרורו של החשוד בתנאים הובאה לפתחו של בית משפט וזאת לאחר שהחשוד סירב לחתום בתחנת המשטרה ולשתף פעולה. התנאים המבוקשים הינם הרחקה מהעיר פתח-תקווה למשך 14 ימים בלבד.
תנאים אלה הינם יותר ממידתיים בנסיבות העניין, ובית המשפט נותן בזאת תוקף של החלטה, אשר בכפוף לכך החשוד ישוחרר.
ניתנה והודעה היום כ"ג שבט תשע"ז, 19/02/2017 במעמד הנוכחים.
["חתימה גרפית" מודבקת]
_________________
עודד מורנו, שופטNo comments: